OPERATIVNE VAJE V APRILU

Prvo aprilsko soboto smo v popoldanskih urah gasilci PGD Dole kot običajno izvedli operativne vaje, s katerimi ohranjamo pripravljenost za posredovaje ob požarih in drugih naravnih nesrečah. Tokrat je vaje vodil Luka Erznožnik, kateri je zbrane operativce razdelil v tri skupine, ki so se v uri in pol izmenjale na treh različnih vajah. Obnavljanje znanja prve pomoči je vodil Luka sam v sejni sobi gasilskega doma, Erik Bačnar nas je še enkrat več popeljal po orodju in opremi, ki jih premoreta naš gasilski kamion in gasilski kombi, poveljnik Uroš Petrič pa je bil zadolžen za nadzor nad vajo preiskovanja prostora; za ta namen smo uporabili večnamensko gasilsko dvorano, kjer smo gasilci v parih in opremljeni z izoliranim dihalnim aparatom ter ob zmanjšanji vidljivosti iskali nevaren predmet.

Ob koncu vaj je sledila kratka analiza in pohvala vsem operativcem, ki so se odzvali na tri intervencije v mesecu marcu (požar v bližini Cola in dvakratno posredovanje ob požaru na Vojskem), ki so bile posledice dolgotrajnega obdobja brez dežja. Poleg tega je bila operativcu Eriku Bačnarju za njegovo požrtvovalno delo v operativi podeljena nova gasilska čelada. 

Gore, 3. april 2022                                                                                        Dejan Hvala               

Na pomoč!