PGD DOLE Z OPERATIVNIMI VAJAMI NA CERKLJANSKEM

Oktober je mesec, ki ga gasilci običajno pospremimo z večjo operativno vajo na nivoju zveze. Nič drugače ni bilo tudi letos, ko smo se vsa društva GZ Idrija v soboto, 23. oktobra, zbrala na parkirišču pred trgovino Tuš pri Likarici v Idriji. Med čakanjem na navodila za izvedbo vaje smo po radijskih postajah zaslišali ukaz, da se morajo vse enote GZ Idrija premakniti v Cerkno, cerkljanske pa na naše mesto. Zvezna vaja je tako postala medzvezna.

Celotni vozni park se je tako premaknil proti Cerknemu, na sredi poti smo že srečevali vozila cerkljanskih društev. Na parkirišču pred ETA Cerkno je bilo zbirno mesto, od koder so nas po vrsti usmerjali najprej do parkirišča pred gasilskim domom, nato pa na različne lokacije po vsej Cerkljanski. Naša enota je dobila nalogo, da se skupaj s PGD Spodnja Idrija premakne v Šebrelje. Tam smo v opuščenih bunkerjih iz prve svetovne vojne reševali pogrešano osebo in gasili travniški požar. Zatem smo se ponovno vrnili na zbirno mesto in v gasilski dom, kjer smo prejeli nov ukaz. Tokrat je bilo potrebno v Zakriž, kjer se je zgodila prometna nesreča z več poškodovanimi udeleženci. V italijanski utrdbi iz časa med obema svetovnima vojnama je bilo potrebno najprej locirati vseh pet ponesrečencev, nato pa jih z nosili iznesti na plano. Vaja je bila fizično precej zahtevna, poleg tega je bila na trenutke otežena komunikacija preko radijskih postaj, ki v rovih in dvoranah pod površjem seveda ne deluje. Ponovno smo se spustili v Cerkno in pred gasilskim domom opravili še zadnjo vajo. V tamkajšnjem zaklonišču pod gasilskim domom je bilo potrebno iz zadimljenega prostora najprej spraviti poškodovano osebo in plinsko jeklenko, nato pa prostor prezračiti. S tem smo zaključili naš operativni del vaje, potrebno je bilo le še počakati, da se vse enote zberejo v Cerknem. Lepo je bilo videti preko 200 gasilcev in gasilk, ki so se v zboru zbrali pred svojimi vozili in pred celotnim poveljstvom obeh gasilskih zvez.

Za konec je sledilo zasluženo kosilo, za katerega so poskrbeli v gasilskem domu v Cerknem, nakar smo vsi krenili na svoje konce. Doma smo imeli opraviti še s čiščenjem opreme, poveljujoči pa bodo morali celotno vajo še analizirati. Četudi so se sem ter tja primerile napake, je bilo še isti dan jasno, da smo videli precej več pozitivnih stvari kot negativnih in da je posledično požarna varnost v obeh zvezah na visokem nivoju.

Gore, 29. oktober 2021

Na pomoč!                                                                 Dejan Hvala