O NAS

PREDSTAVITEV PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DOLE

Smo prostovoljno gasilsko društvo Dole, ki skrbi za požarno varnost na območju krajevne skupnosti Dole. Sem spadajo zaselki Gore, Dole, Jelični Vrh in Idršek, ki se razprostirajo na 25 km2 površine in vključujejo 400 prebivalcev. Teren, ki ga pokrivamo je zelo razgiban, na nekaterih delih celo težko dostopen. Na tem območju se nahajajo večja gospodarska poslopja kot so kmetije, žaga, livarna. Spadamo pod okrilje Gasilske zveze Idrija in smo razporejeni v prvo kategorizacijo.