OPERATIVA

Slovensko prostovoljno gasilstvo je nacionalno bogastvo in fenomen, ki je v svetu redkost.

Operativna organiziranost gasilskih enot mora zagotavljati stalno operativno pripravljenost gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe. Operativne gasilske enote – poleg opravljanja javne gasilske službe v okviru domače lokalne skupnosti -so namenjene izvajanju operativnih nalog tudi izven svoje lokalne skupnosti.
 Gasilska operativa PGD Dole šteje skoraj 30 članov, ki s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem skrbijo za visoko kvaliteto zadanih nalog.

 

OBNOVITVENI TEČAJ IDA NA IGU

 

  1. maja sva se člana PGD DOLE Tadej Rupnik in Dejan Hvala udeležila obnovitvenega tečaja za uporabnike izoliranega dihalnega aparata (IDA) na Igu. Zakon namreč določa, da morajo vsi uporabniki IDA svoje znanje obnavljati na za to predpisanem tečaju vsakih nekaj let, pogoj za ta tečaj pa je med drugim tudi dokazilo o opravljenem zdravniškem pregledu. Da gasilec postane uporabnik IDA mora opraviti dvodnevni tečaj, obnovitveni pa je v osnovi isti, le da skrajšan na en dan. Teoretičnemu znanju sta bili tako namenjeni le dve šolski uri, preostali del tečaja pa je predstavljal prikaz praktičnega znanja. V za ta namen prirejeni telovadnici smo ponovili sestavne dele IDA, rokovanje in nameščanje IDA (z ostalo zaščitno opremo), pred kosilom pa v parih ali trojicah že izvedli prvi prehod skozi zatemnjeno labirintno kletko, kjer smo morali premagati več različnih ovir, obenem pa paziti, da nam ni zmanjkalo zraka v tlačnih posodah. Ob koncu prehoda je vsakega čakala še ena obremenitev: dvigovanje uteži, hoja po tekočem traku ali vzpenjanje po »neskončni« (vrtljivi) lestvi. Popoldne smo z nekajminutnimi odmori opravili še naslednje preizkuse: preiskovanje zadimljenih prostorov, nameščanje reševalne maske ujeti/poškodovani osebi in izvlek le-te iz zadimljenega prostora, ponovni sprehod skozi labirint skupaj z obremenitvijo in vstop napadalne skupine z nizkim tlakom v gorečo hišo.

            Čeravno je tečaj opravilo vseh 22 tečajnikov, to nikakor ne pomeni, da je tečaj mala malica, kar so dokazovale naše preznojene zaščitne obleke in prazne plastenke osvežilne vode. Kdor na gasilskih vajah, tekmovanjih ali na intervencijah redno uporablja IDA in vzdržuje normalno telesno pripravljenost, mu tečaj ne bi smel predstavljati večjih problemov, ob upoštevanju navodil tamkajšnjih inštruktorjev, se razume.

 

Gore, 20. maj 2018                                                                                                   Dejan Hvala

Na pomoč!

 

Izobraževanje za prve posredovalce

V ponedeljek 23.4. in torek 24.4.2018 se je 12 članov našega društva udeležilo izobraževanja za prve posredovalce, ki je bil organiziran v Zdravstvenem domu Idrija. Izobraževanje je bilo namenjeno operativnim gasilcem, ki bodo opravljali del nalog nujne medicinske pomoči, predno pride ta iz Zdravstvenega doma Idrija. Usposabljanje je namenjeno predvsem za primere suma na srčni zastoj in hude krvavitve. Cilj je, zmanjšati čas od nastanka nesreče do prihoda reševalcev. To bomo dosegli z usposobljenimi prvimi posredovalci, ki imajo opremo ter lahko in znajo nudit prvo pomoč. Ker je področje vasi v naši občini precej razvejano, je to povsem smiselen ukrep, da do bolnikov s sumom na srčni zastoj pridemo karseda najhitreje in takoj ukrepamo.

 

Na pomoč!

 

Dole 24.april 2018                                                                                                                  Mihaela žakelj

 

 

 

Postavitev mlaja našemu  operativcu

            Kar dela prostovoljno gasilstvo na Slovenskem še posebej močno in povezano, je dejstvo, da se znamo družiti tudi pri dogodkih, ki niso neposredno povezani z gasilstvom. Dogodek take vrste smo v našem kraju izpeljali na zadnji marčevski dan letošnjega leta, ko smo našem operativnemu gasilcu in sedanjemu podpoveljniku Simonu Lapajnetu ob njegovem 40. rojstnem dnevu postavili mlaj. Kljub slabemu vremenu je okoli dvajset članov PGD DOLE poskrbelo, da je bila tudi ta »intervencija« uspešno izvedena, jubilant pa je na koncu vse prisotne tudi obilno pogostil. Na aprilskih operativnih vajah smo Simonu izročili tudi naše skupno darilo – novo gasilsko delovno obleko, za katero verjamemo, da jo bo s pridom uporabljal, obenem pa upamo, da bo še dolgo zahajal v našo sredo. Vse najboljše še enkrat!

 

Na pomoč!

Gore, 15. april 2018                                                                                                  Dejan Hvala

 

OBČNI ZBOR PGD DOLE

 

  1. februarja 2018, prav na pustno soboto, se je v večernih urah v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Dole odvijal občni zbor domačih gasilcev. Zbralo se nas je okoli 80 članov in kakih ducat povabljenih gostov iz sosednjih gasilskih društev, GZ Idrije, KS Dole in ŠD Aktiv. Uradni del letošnjega občnega zbora je bil daljši kot običajno, saj so bile izvedene volitve v nove organe in smo dobili novo vodstvo, ki je s koncem zbora nastopilo nov petletni mandat.

            Nekaj čez 19. uro je predsednik Matjaž Govekar, ki je na čelu našega društva stal zadnjih 10 let, otvoril občni zbor in pozdravil vse člane in goste. Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo, predlagan  so bili zapisnikar, overovatelja zapisnika in verifikacijska komisija, ki ima za nalogo ugotoviti prisotnost na občnem zboru. Kandidacijska komisija je razglasila imena kandidatov za volitve v nove organe in potem, ko se na njen poziv ni javil noben nov kandidat, je Občni zbor s sklepom potrdil izbrane kandidate. Sledila so poročila predsednika M. Govekarja, poveljnika I. Mivška, blagajnika B. Govekarja, predsednika Mladinske komisije D. Hvala, predsednice Komisije za delo s članicami R. Lapajne in predsednika Veteranske komisije I. Mikuša. Pred sprejetjem poročil je nastopila razprava članov, gostom pa smo dali besedo pozneje, ko je volilna komisija ugotavljala izide volitev, da ne bi celotnega poteka zbora preveč zavlekli. Z razrešitvijo predsednika, poveljnika in Nadzornega odbora društva so prišle na vrsto volitve, ki se jih je udeležilo 63 naših članov, volilna komisija pa je ugotovila naslednje izide: nov predsednik oz. predsednica je postala Silva Skok Bačnar (člani Upravnega odbora: Simon Lapajne, Jernej Petrič, Gregor Kavčič, Anica Gnezda, Tine Sedej in Andraž Rupnik), za poveljnika je bil izvoljen Uroš Petrič, za predsednika Nadzornega odbora pa ponovno Boštjan Leskovec (s članoma Matejo Rupnik in Blažem Govekarjem). Zraven tega je bil predstavljen novi predsednik mladine Anže Gnezda in nova predsednica članic Mihaela Žakelj, predsednik veteranov pa še vedno ostaja Ivan Mikuš. Novim organom so bile izrečene čestitke in želje za dobro delo, predsednik GZ Idrija M. Vehar pa je v svojem govoru izpostavil tudi dejstvo, da nismo samo mi prvič v zgodovini našega društva dobili predsednico, temveč da se je to zgodilo prvič tako v okviru GZ Idrija kot tudi na nivoju Severnoprimorske regije. V nadaljevanju so bili potrjeni delegati za GZ Idrija, novo vodstvo je predstavilo program dela za leto 2018, podeljena so bila priznanja in odlikovanja, zdaj že bivšemu vodstvu pa je bila izkazana tudi zahvala za njihovo delo v preteklih letih.

            Občni zbor se je zaključil z druženjem in pogostitvijo, zapela je harmonika, kakor se za pusta tudi spodobi. Novo izvoljeno vodstvo tako čakajo nelahke naloge, o teh in ostalih dejavnostih, ki se bodo odvijale v društvu, pa bomo, kakor je postala navda v zadnjih letih, poročali tudi na tej spletni strani.

 

Gore, 17. februar 2018

Na pomoč!                                                                                                                Dejan Hvala

 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT PGD DOLE

 

            Čeprav smo gasilci v domačem društvu dejavni čez vse leto, se aktivnosti in dogodki v oktobru, mesecu požarne varnosti, še namnožijo. Eden takih dogodkov se je v PGD Dole vršil prvo soboto (3.10) v mesecu, ko smo odprli vrata gasilskega doma v Rebru in vsem prisotnim pokazali, s čim se preko leta ukvarjamo v našem društvu.

            Obiskovalcem je po uvodnem pozdravu predsednika PGD Dole Matjaža Govekarja program prireditve na kratko orisal Dušan Lapajne, ki je prireditev vseskozi povezoval. Kot običajno so se nam prvi predstavili najmlajši. Desetina pionirjev je pod vodstvom njihovih mentorjev izvedla vajo razvrščanja, takoj zatem pa še spretnosti v vezanju vozlov, ki jih gasilci uporabljamo pri svojem delu. V naslednji vaji je bilo moč opazovati nudenje prve pomoči nezavestni osebi, pri čemer smo zopet obnovili poznavanje uporabe avtomatskega defibrilatorja. Slednja vaja je bila sicer že večkrat prikazana v zadnjih letih, a vendar takšna ponovitev nikakor ne more škoditi, sploh če upoštevamo, kako stresne so lahko situacije, kadar moramo nekoga oživljati ali mu nuditi kakšne druge vrste prve pomoči. Osrednje mesto ob dnevu odprtih vrat pa je zavzemala zadnja vaja, ki je potekal le streljaj nižje od gasilskega doma, natančneje v prostorih nekdanjega zadružnega doma, vodil pa jo je naš poveljnik Ivan Mivšek. Ob izbruhu namišljenega požara je v poslopju ostala ujeta večja skupina oseb, ki jih je bilo potrebno evakuirati iz stavbe. V času intervencije je bil izveden kombiniran napad skozi pritličje in preko lestve na podstrešje zgradbe, po uspešni pogasitvi požara je sledilo zračenje samih prostorov in na koncu evakuacija ogroženih oseb, ki so jih na prostem oskrbeli naši bolničarji. S tem je bil uradni del prireditve sklenjen, vsi pa so bili povabljeni v gasilsko dvorano, kjer jih je že čakal pravi lovski golaž.

            Letošnji dan odprtih vrat PGD Dole pa ni imel samo gasilskega značaja, ampak so si lahko obiskovalci ogledali tudi (dvodnevno) razstavo o ameriškemu bombniku b-24, ki je pred več kot sedemdesetimi leti strmoglavil na območju naše krajevne skupnosti oz. v Jeličnem Vrhu. Avtor razstave, g. Miran Wahl, je zraven tega organiziral še predvajanje dveh dokumentarnih filmov (na projektorju) na temo zavezniškega bombardiranja v II. svetovni vojni, po projekciji pa si je vzel čas tudi za pojasnjevanje različnih vprašanj o razstavi.

 

Na pomoč!                                                                                                   

                                                                                                                      Dejan Hvala