KOMISIJA ZA DELO S ČLANICAMI

V slovenski gasilski organizaciji, kot eni najštevilčnejših na področju prostovoljnega gasilstva v Evropi, lahko s ponosom ugotovimo, da je vključenih 25.000 žensk, ki so se dobro uveljavile in pomembno vplivajo na njeno delovanje.

Z leti je tako kot je rasla vloga žensk na gospodarskem, političnem in kulturnem življenju, rasla tudi njihova vloga v gasilstvu

Prvič so za leto 2001 svoje letno poročilo na Občnem zboru društva predstavile tudi članice.

V tem letu je bila namreč v PGD Dole ustanovljena Komisija za delo z članicami. Za predsednico je bila imenovana Renata Lapajne.

Zastavile so si bogat program dela.

Organiziran je bil posvet članic severno primorske regije, na katerega so bili poleg članic gasilskih društev vabljeni tudi predsedniki in poveljniki vseh gasilskih zvez. Za organizacijo posveta je bilo potrebno kar nekaj priprav.

Udeležile so se občinskega in regijskega gasilskega tekmovanja, na katerem so dosegle 2 mesto, tako,da so se udeležile tudi državnega tekmovanja.

Pet članic se je udeležilo posveta članic v Dobrni. Članice so dale pobudo za tedensko aerobiko, ki jo obiskujejo tudi ostale žene v kraju.

Vsa pohvala gre članicam, ki so večinoma mlade mamice, da si že ob tako veliki obremenjenosti vzamejo čas za delo v gasilskem društvu- naj si bo za vaje, za peko peciva ob pogostitvah ali za čiščenje gasilskega doma in okolice.