Zgodovina gasilk v PGD Dole

Članice je v PGD Dole povabil takratni poveljnik Ernest Žakelj že leta 1972. PDG Dole je bilo eno izmed prvih društev na našem območju, ki je imelo formirano žensko desetino. Prve gasilke so bile: Darinka Mrak, Nada Likar, Marija Žgavc, Frančiška Rejc, Marija Rupnik, Magda Rupnik, Anka Žakelj, Vanja Šemrov.

Vse članice so že leta 1973 opravile izpit za izprašanega gasilca. Tega leta so bile tudi prvič prisotne na mokrih vajah v Ledinah.

Vsa ta leta ostajajo članice PGD Dole aktivne na tekmovalnem področju

V zadnjem času so bili na področju dela članic doseženi veliki premiki. Povečalo se je število članic, ki so vključene v delo komisij za članice v prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih zvezah. Na ravni Gasilske zveze Slovenije deluje Svet članic, ki skrbi za povezovanje in koordinacijo komisij za delo z ženskami po društvih, zvezah, pa vse do Gasilske zveze Slovenije. V skladu s programom dela organizira regijske posvete, srečanja in posvete, enkrat letno pa organizira posvet za vse predsednice komisij za delo s članicami po društvih in zvezah. Že od leta 1976 je gasilka PGD Dole Marija Rupnik predsednica Sveta članic za severno primorsko regijo. Leta 1986 je pridobila tudi naziv sodnice za gasilsko športne discipline.

Iz letnih poročil predsednice komisije za delo z članicami je razvidno, da dela in tudi prijetnih in koristnih opravil članic ne zmanjka. Pomemben element njihovih srečanj je druženje. Vsako leto organizirajo kar nekaj takih dogodkov v okviru PGD. Udeležujejo se koncertov, predstav, strokovnih ekskurzij,…

Ugotovimo lahko, da prisotnost članic pripomore tudi h krepitvi in ohranjanju pristnih in zdravih vrednot v gasilskih organizacijah, nenazadnje pa nikoli ne zmanjka opravil znotraj društva, kjer veliko pripomore ženska roka.