MLADINSKA KOMISIJA V PGD DOLE

Delo z mladimi je na nivoju društva zelo pomembno, saj že star pregovor pravi, da na mladih svet stoji. Lahko imajo gasilci še tako veliko znanja in opreme, vendar, če jih ne zmorejo prenesti na mlajše generacije, je njihovo delo in trud zaman. Pridobivanje novih članov je v današnjih časih zahtevno delo, saj imajo mladi na voljo mnogo prostočasnih aktivnosti. PGD Dole se je pomena organiziranega delovanja na tem področju zavedalo že zelo zgodaj. Že prej omenjamo, da je bila prva pionirska desetina formirana že leta 1969 z vstopom prvih mladih članov v društvo. Prve mokre pionirske vaje so bile organizirane v maju istega leta. Iz letnih poročil predsednikov in poveljnikov je slutiti, da so veliko naporov preko let vlagali v novačenje mladih članov, vendar se napori niso vsako leto obrestovali.

Od osemdesetih let prejšnjega stoletja so se naši pionirji udeleževali gasilskih letovanj v okviru GZ Idrija.

Že leta 2002 je bilo tudi s strani PGD Dole organizirano kampiranje na Nadiži za otroke. Takratni predsednik poudarja skrb za gasilski podmladek. Ekipa, ki je sprejela odgovornost organizacije kampiranja, je poskrbela, da so bili otroci v celoti zaposleni. To druženje je omogočilo, da so najmlajši spoznali prve začetke načina dela v operativi. Prvi organiziran Dan odprtih vrat«v PGD Dole je bil namenjen gasilski mladini. Operativci so podmladku pokazali gasilsko opremo, orodje, vozila, ogledali so si tudi stare slike našega društva. Mladi gasilci vsako leto sodelujejo na dnevih odprtih vrat s predstavitvijo tekmovalnih vaj.

Na začetku je velik problem predstavljala oprema mladih gasilcev. Zaradi vedno večjih zahtev sodnikov na tekmovanju, smo si bili primorani sposoditi ustrezno opremo in obleko pri sosednjih društvih. Postopoma smo dokupili lastno opremo

Trenutno se nam glede podmladka ni potrebno bati, saj se jih v PGD povprečno letno včlani 5 sedemletnikov.

Prvo formalno izobrazbo je v letu 2000 pridobil prvi mentor za delo z mladimi Jurko Serženta. Kasneje ob formiranju Mladinske komisije (leta 2004) v PGD Dole je postal tudi njen prvi predsednik

Prve priprave v okviru mladinske komisije so bile namenjene tekmovanju na gasilskem kvizu v Govejku leta 2005. V okviru mladinske komisije potekajo priprave na tekmovalne dejavnosti, kot so že prej omenjeni kvizi, orientacija in ostale gasilsko športne discipline. Naše društvo je bilo že večkrat tudi organizator tekmovanj. Med največje tekmovalne uspehe štejemo večkratno uvrstitev tekmovalnih ekip na državno prvenstvo.

Naloga mladinske komisije in njenih mentorjev, pa ni samo priprava mladih gasilcev na tekmovanja, ampak tudi druženje, organizacija raznih izletov in organizacija izobraževanj. V teh letih so bili organizirani razni izleti v gorski svet v poletnem času, pozimi se je mlade gasilce peljalo smučati.

Organizira se, načeloma vsaki 2 leti, tudi izobraževanje za preventivno značko Preprečujmo požare, kjer pionirji lahko izkažejo svoje med letom pridobljeno znanje.

V letu 2011 šteje Prostovoljno gasilsko društvo 32 pionirk in pionirjev ter 15 mladink in mladincev. Po zaslugi prizadevnih mentorjev, ki jih je v društvu vsako leto več, je prav ves podmladek tako ali drugače vključen v različne aktivnosti., ki na vasi pomenijo predvsem priložnost za druženje in že pozabljeno solidarnost.