VETERANKE IN VETERANI

Po dopolnjenem 63. letu starosti – član, oziroma 50. letu – članica postane veteran-ka na podlagi zakona o gasilstvu. 
Veteran lahko glede na njegovo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na organizacijskem in preventivnem področju, na operativnem pa samo svetovalne in vzgojne.

Leta 2008 je bila na Gasilski zvezi Idrija podana pobuda po ustanovitvi Društva veteranov. Predsednik dolskih veteranov Ivan Mikuž poroča, da je načrtov veliko, da pa realizacija ni v celoti izpolnjena.

Naši veterani so dejansko vsi zaslužni člani od ustanovitve društva naprej. Brez njih in njihovih prizadevanj, naše društvo ne bi doseglo uspehov, kakršne beleži v vseh letih delovanja. Njihove pridne roke, iznajdljivost in vztrajnost pri zadanih nalogah so nas privedle do gasilskega doma, opreme in znanja, na katerem gradimo našo bodočnost. Na tem mestu gre vsem in vsakemu posebej zahvala za vsa prizadevanja, da iz nič zgradijo uspešno gasilsko društvo, kakršnega poznamo danes.

Prostovoljno gasilsko društvo Dole šteje 12 veterank in veteranov.