AVGUSTOVSKE OPERATIVNE VAJE

Po julijskem premoru so se 7. avgusta 2021 ponovno začele redne mesečne vaje za operativce. Tokrat je bila vaja razdeljena na dva dela: večji dogodek se je odvijal pri gasilskem domu v Rebru, manjši pa na terenu. Prvi je zahteval tri četrtine vseh prisotnih operativcev (16), saj je bilo potrebno na podstrešje gasilske dvorane izvesti notranji napad in rešiti poškodovano osebo, da pa je bila vaja še zahtevnejša, je bil za vhod v stavbo izbran vstop z lestvijo preko (balkonskega) okna. Po isti poti je bil na nosilih izveden tudi iznos poškodovanca, nakar je bil pogašen tudi požar, prostor pa prezračen.

Druga ekipa 4 operativcev in operativk je imela naloga locirati poškodovanega gozdarja, ki se je pri delu v gozdu urezal z motorno žago. Potem ko so poškodovanega gozdarja našli napol pri zavesti v bližini gozdne poti, ki vodi od hiše »v Koči« (Gore 39) proti kmetiji »Lešetnica«, so najprej zaustavili krvavitev na predelu stegna, obenem pa ponesrečencu še nudili ustrezne ukrepe, ko so ugotovili, da gre za sladkornega bolnika. Nazadnje so poškodovanca naložili na nosila in prenesli do gasilskega kombija, kjer ga je že čakala ekipa nujne prve pomoči.

Četudi ni bilo tako vroče, kot je kolegom po južni Evropi ali širom sveta, kjer trenutno divjajo obširni požari, se je vsak izmed nas pošteno prepotil, izjema nista bila niti današnji vodja vaje niti naš poveljnik, ki je prevzel vlogo strojnika.

Na pomoč!                                                                                         Dejan Hvala

Gore, 10. avgust 2021