OBČINSKI GASILSKI KVIZ PO ŠESTIH LETIH ZOPET GOSTILO PGD DOLE

Na februarsko prestopno soboto je bila gasilska dvorana PGD Dole kot nemalokrat letos ponovno zasedena. V njej in ostalih prostorih gasilskega doma se je odvijalo Občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu GZ Idrija. Ob 8. uri se je v dvorani zbralo 20 ekip, tj. 60 tekmovalcev in 40 mentorjev oz. sodnikov, ki sta jih pozdravila predsednik MK pri GZ Idrija Florijan Tominec in predsednica našega društva Silva Skok Bačnar.

Domače društvo in Mladinska komisija GZ Idrija sta bila zadolžena za organizacijo, društvo je dalo na voljo svoje prostore: v dvorani je potekal preizkus v vaji gasilske spretnosti, v garaži so sodniki preverjali veščine navezave vozlov in gasilskega orodja, v sejni sobi so se tekmovalci merili v teoretičnem znanju. Ker so organizatorji delo opravili brez težav in so sodniki korektno izpeljali svoj del naloge, je vse potekalo po načrtu, tako da smo lahko rezultate in tekmovalce razglasili že okoli poldneva. Naše ekipe so dosegle naslednje rezultate: pionirji 2. in 3. mesto, mladinci 1. in 5. mesto, pripravniki 1. in 3. mesto. Tri domače ekipe tako potujejo na regijski kviz, ki bo v Čepovanu 21. marca.

Ob koncu velja izpostaviti še problem majhne udeležbe ekip na tekmovanjih take vrste. Že vrsto let se opaža upad ekip na občinskih tekmovanjih pa najsi gre za kviz, orientacijo ali gasilsko-športne tekmovalne discipline. Na sobotnem tekmovanju je svoje ekipe prispevalo 5 od 9 društev, pri čemer skrbi pomanjkanje ekip pri društvih višjih kategorij. Tekmovanja so v  prvi vrsti pomembna predvsem zaradi nabiranja gasilskega kadra, ki pozneje tvori operativno jedro vsakega društva, nadalje pa so tekmovanja – in vsi ostali dogodki za mladino na občinski ravni – pomembni zaradi druženja mladih in ustvarjana prijateljski vezi, ki omogoča vzpostavljene sodelovanja tudi pozneje, ko mladi gasilci prevzamejo odgovornejše naloge v društvih in sami gasilski zvezi. Nazadnje, a ne najmanj pomembnejše, je velike številčnosti ekip na tekmovanju vesel tudi organizator, za katerega je iz časovnega ali organizacijskega vidika praktično vseeno ali pripravi tekmovanje za 15, 20 ali 40 ekip. Stanje še zdaleč ni katastrofalno, a vendar imajo društva še mnogo rezerv na področju ukvarjanja z mladino.

Na pomoč!                                                                                             2. marec 2020

Dejan Hvala