Operativne vaje v Decembru

Na prvi decembrski dan smo izpeljali še zadnje letošnje operativne vaje. Dobrih ducat gasilcev se je pod vodstvom vodje vaj Ivana Mivška razdelilo v tri skupine, ki so se preizkusile v različnih spretnostih uporabe izoliranega dihalnega aparat (IDA). Pri tem je pomembna že sama hitrost nameščanja IDA-a, kakor tudi pravilnost samega nameščanja, saj lahko slabo nameščen IDA pripelje do neželenih posledic, ko so opekline vratu in glave, vdor strupenih plinov v zaščitno masko, uhajanje zraka, rosenje zaščitne maske ipd. Drugi del smo izvedli v dvorani, kjer smo v trojkah začeli preiskovati prostor, kjer naj bi bil domneven ponesrečenec. Čeprav je bila vidljivost nična, je vsem skupina s pravilnim gibanjem in medsebojnim sodelovanjem uspelo najti ponesrečenca.

Za naše društvo, ki ima na letni ravni v povprečju manj kot 10 intervencij (kar je nedvomno tudi posledica preventivnega ozaveščanja o nevarnostih), so take vaje bistvenega pomena, da se ohrani dobra pripravljenost operativne enote, zato bomo takim vajam še naprej posvečali posebno pozornost.

 

Gore, 5. december 2018

Na pomoč!                                                                                                Dejan Hvala