TEČAJ ZA NEVARNE SNOVI NA IGU

 

            Med 15. in 17. novembrom 2018 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekal tečaj za nevarne snovi, ki se ga je iz PGD Dole udeležil Dejan Hvala, skupaj z Maticem Menardom iz PGD Idrija. 29 tečajnikov iz vse Slovenije je tri dni spoznavalo teme, ki po besedah enega izmed predavateljev na tečaju še vedno predstavljajo »rak rano« slovenskega gasilstva. Vzrok tej oceni je predvsem v tem, da gasilci pri teh nesrečah največkrat ne vedo, s kakšno snovjo imajo opraviti (plini, kisline, visoko eksplozivne snovi, …), ali pa za posredovanje nimajo primerne opreme, saj je le-ta zelo draga. Prva dva dneva so se tečajniki spoznavali s teoretičnimi predmeti, zadnji dan so na vrsto prišle praktične vaje, pri katerih je bil poudarek na spoznavanju opreme za posredovanje v nesrečah z nevarnimi snovmi. Tečaj je uspešno opravilo vseh 29 tečajnikov, celotna skupina pa je bila tudi pohvaljena s strani inštruktorja, ki je vodil praktične vaje, saj je bila vsa skupina zelo prizadevna in je brez problemov opravila z vsemi nalogami, ki jih je bila deležna. Ob spoznavanju novih vsebin pa so nastajala tudi nova znanstva, na plano so prišle pobude o skupnih vajah na to temo; pobude so gotovo na mestu, saj nesreče z nevarnimi snovmi običajno zahtevajo meddruštveno sodelovanje.

Na pomoč!

Gore, 20. 11. 2018                                                                                                    Dejan Hvala