TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE

 

            Konec septembra in začetek oktobra 2018 so se trije mentorji domačega društva udeležili štiridnevnega izobraževanja za specialnost gasilskega mentorja. Tečaj, ki je dva zaporedna vikenda potekal v prostorih PGD Dolnji Logatec, je bil resnično intenziven in je za začetnike, ki se podajajo v mentorske vode, izredno koristen. Kadar pa člani društva več let opravljajo mentorske naloge brez opravljenega tečaja za mentorja gasilske mladine – kar je v večin društev običajna praksa, saj so pogoji za prijavo na omenjeni tečaj relativno visoki (opravljen tečaj za vodjo skupine, najmanj IV stopnja izobrazbe) – takrat se lahko zgodi, da udeleženci tečaja poslušajo predavanja, kjer tudi že sami posedujejo praktično znanje. Tudi na tem tečaju je bilo tako, od 31 tečajnikov le dva ali trije niso imeli izkušenj z delom z gasilsko mladino. Predavatelji so sicer obširneje predstavili gasilski kviz, gasilsko orientacijo, izvedbo izletov, družabne igre primerne za gasilsko mladino, izdelavo načrta za delo z gasilsko mladino, načine komunikacije in reševanja medsebojnih odnosov.

            Kakorkoli, tečaj še vedno prinese nova spoznanja in izmenjavo izkušenj, poleg tega je vedno dobro navezati stike s člani bližnjih in malo manj bližnjih društev. Tečaj so uspešno opravili Anže Gnezda, Mihaela Žakelj in Dejan Hvala, za katere je bil tečaj zanimiv predvsem zaradi dejstva, da so se ga udeležili v organizacije sosednje Gasilske zveze Logatec, kjer delujejo nam manj poznana društva. Več o tečaju pa na spodnjih fotografijah.

 

Gore, 15. oktober 2018                                            

Na pomoč!